Verhuizing naar locatie Frans van de Laarplein 3

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

In onze laatste nieuwsbrief hebben wij u laten weten dat de geplande verhuizing te verwachten is rond de kerstvakantie. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan ICT-voorzieningen en het schilderwerk van onze nieuwe locatie. 
Het wordt voor ons steeds duidelijker en concreter hoe de planning gaat verlopen. 

Morgen gaan we met het team bespreken hoe we onze leerlingen gaan voorbereiden op deze grote verandering. 

Ook willen we u als ouder(s)/verzorger(s) graag informeren over een aantal zaken en u de gelegenheid geven om eventuele vragen van uw kant te stellen. 

We nodigen u dan ook van harte uit voor een informatie-avond op dinsdag 14 november a.s. 
Locatie: IvOO VSO AD Severenstraat 18. 
Tijdstip: 19.00 - 20.00 uur. 

Wij hopen u op deze avond te mogen begroeten. 
Namens directie en team van IvOO VSO AD 
They Aarts 
Locatiedirecteur

MosaLira

mosalira

Social Media

Volg ons ook via onze diverse Social Media kanalen

Snelkoppelingen