IvOO VSO Arbeid Dagbesteding (CSN)

Facebook
 
Dit schooljaar starten we met huisbezoeken. Lees meer in de brief: Huisbezoek
Er zijn studiedag op 22-10-2018 en 06-12-2018. Download: Info studiedagen
ml nieuw

IvOO VSO AD

 

Frans van de Laarplein 3 | 6217 NH Maastricht | 043 346 7730

 

Profilering

Het IvOO maakt deel uit van MosaLira (Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding) en als zodanig is de missie en de visie van MosaLira inspiratiebron voor onze eigen visie.

Doelgroep

De leeftijd van onze leerlingen ligt tussen 12 en 18 jaar. IvOO VSO AD biedt onderwijs aan leerlingen met aan autisme gerelateerde problematiek, die geen onderwijs kunnen volgen binnen het regulier onderwijs.

Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een diagnose binnen het autismespectrum (ASS, PDD-NOS en Asperger). Een combinatie van diagnoses komt geregeld voor, daarbij staat het autisme wel op de voorgrond. Er kan dan bijvoorbeeld sprake zijn van ADHD, Gilles de la Tourette, dyslexie of angststoornissen.

Wij richten ons op aansluiten bij regulier vervolgonderwijs, wonen, werken, vrije tijd en burgerschap en we begeleiden onze leerlingen binnen een veilige, uitdagende leeromgeving naar vervolgonderwijs of naar een vorm van werk.

IvOO VSO AD is onderdeel van CSN (Campus Special Needs, Leren voor de toekomst). Het Speciaal Onderwijs in Maastricht zal met het oog op de toekomst en de ontwikkelingen binnen het Passend Onderwijs ondergebracht worden binnen CSN.

Onze school heeft het certificaat Veilige en Gezonde School

Laatste nieuws

MosaLira

mosalira

Social Media

Volg ons ook via onze diverse Social Media kanalen

Snelkoppelingen